"; if (mysql_num_rows($query) == 0) { echo "Nenalezeny žádné produkty!"; } else { while ($prod=Mysql_Fetch_Array($query)) { $prodano=""; if ($prod['prodano']) $prodano = "
PRODÁNO"; echo "\n\n"; } } echo "
\"".htmlspecialchars($prod['vyrobce']."$prod[vyrobce] $prod[typ]
".$prod['cena-prodej']." Kč$prodano
"; postend(); } // nevybrana zadna kategorie - konec if (isset($_GET['cat']) && !isset($_GET['scat'])) { //Produkty - cela kategorie //SQL dotaz kvuli nazvu kategorie $sql_kategorie="select cat,zobrazeni from `$db_cat` where nazev='$_GET[cat]' limit 1"; $zaz = MySQL_Fetch_array(Mysql_query($sql_kategorie, $db_conn), MYSQL_ASSOC); $nazev_cat=$zaz['zobrazeni']; //vybere podkategorie $sql_subkategorie="select cat,zobrazeni,nazev from `$db_cat` where parent=$zaz[cat]"; $query = mysql_query($sql_subkategorie, $db_conn); if (mysql_num_rows($query) == 0) { //Vybere seznam produktu z hlavni kategorie (za predpokladu ze nejsou zadne podkategorie) $sql_produkt="select id,`nazev`,`typ`,`vyrobce`,`cena-prodej`,prodano,`foto-prodej` from `$db_stroje` where kategorie=$zaz[cat] and prodavat=1 ORDER BY prodano"; $prod_dotaz=Mysql_query($sql_produkt, $db_conn); poststart("$nazev_cat",$root_dir); ?>
PRODÁNO"; echo "\n\n"; } } ?>
\"$prod[vyrobce]$prod[vyrobce] $prod[typ]
".$prod['cena-prodej']." Kč$prodano
PRODÁNO"; echo ""; } } ?>
\"$prod[vyrobce]$prod[vyrobce] $prod[typ]
".$prod['cena-prodej']." Kč$prodano
PRODÁNO"; echo ""; } } ?>
\"$prod[vyrobce]$prod[vyrobce] $prod[typ]
".$prod['cena-prodej']." Kč$prodano
"; if ($prod[motohodiny]) echo "Moto hodiny: $prod[motohodiny]
"; echo " Cena (bez DPH): ".$prod['cena-prodej']." Kč
"; if ($prod[techstav]) echo "Technický stav: ".$prod['techstav']."

"; echo "
$prod[popis]
"; if ($prod[prodano]) { echo "

Prodáno!

"; } echo "

Galerie:
"; $fotka_i=0; foreach (dirList("images/foto/$root_page/".$prod['foto-prodej']) as $fotka) { $fotka_i++; echo "\"Fotka\"\n"; if ($fotka_i == 6) { echo "

"; $fotka_i=0; } } postend(); } //IS SET - PRODUKT ?>
Design downloaded from free website templates.